vespersOp zondag 31 december zal de Schola Nicolaï weer de Gezongen Vespers verzorgen in de Basiliek van de H. Nicolaas te IJsselstein. De vespers begint om 17.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier.

De Schola Nicolaï zingt o.l.v. Jan Lippus en wordt begeleid door organist René Verwer. Dit koor is in 2009 begonnen met deze vorm van getijdengebed in de namiddag.

Als het zonnelicht zich langzaam terugtrekt en plaats maakt voor de nacht besef je juist op Oudejaarsavond dat het wachten op de nieuwe dag ook het wachten op het Nieuwe Jaar is.

Het zijn momenten van tegenstrijdigheden die men beleeft of voelt: van zuchten van verlichting tot gevoelens van nostalgie, van geknal en geraas tot rust en stilte, van alleen willen zijn tot het zoeken van gezelschap, van terugkijken naar wat geweest is tot het maken van goede voornemens.

Het kan allemaal aanwezig zijn in dat uurtje bidden, zingen en in stilzwijgen zijn.

Het bijzondere van dit samenkomen is dat we ons aanwezig mogen weten in het Licht van Gods tegenwoordigheid.

U bent van harte welkom.
metooAl enkele weken zijn wij in de ban van #metoo, waarbij in alle sectoren van onze samenleving onthullingen worden gedaan van ongewenste intimidatie. Begon het in Hollywood in de filmindustrie, het is nu bespreekbaar op alle werkvloeren tot in het Europees parlement. Je kunt bijna zeggen dat iedereen wel in de ban is van dit gegeven. Zelfs wordt er gemompeld over een nieuwe seksuele revolutie. Een ommeslag die alles te maken heeft met macht en seksuele intimidatie.

Een ommeslag in het jaar is ook te vinden in de maand november. Het weer wordt guurder en er is meer wind en beweging in de atmosfeer. November is de kerkelijke maand waarin het einde van het kerkelijk jaar wordt aangeduid. Allerheiligen, Allerzielen liggen alweer achter ons en ook het Christus Koning is gevierd op de laatste zondag van het kerkelijke jaar. De Advent staat voor de deur.

vreeswijkbijkaarslichtOp woensdag 13 december wordt in het voormalige sluizen- en schippersdorp Vreeswijk (Nieuwegein-Zuid) het evenement Vreeswijk bij Kaarslicht georganiseerd.

Klik hier voor detailinformatie. Kijk desgewenst op de desbetreffende website.
Al ruim drie decennia wordt in december in de Sint Ansfriduskerk te Amersfoort de Internationale Kerststallenexpositie georganiseerd. Deze kerk is gebouwd in neogotische stijl en geeft daardoor de tentoonstelling een bijzondere sfeer. Mede daarom bezoeken vele mensen uit heel Nederland jaarlijks deze expositie. De tentoonstelling wordt gehouden van vrijdag 8 t/m zondag 17 december 2017.

vitaliteit1In het vorige seizoen is het vitaliteitsrapport van alle geloofsgemeenschappen gepresenteerd. Eén passage vormt -wat mij betreft- de kern van het rapport.

3.5. Gelóófsgemeenschap?
In alle gesprekken horen we dat de gemeenschap heel erg belangrijk is. Elkaar kennen en gekend worden is wezenlijk. Daarmee wordt in de gemeenschap ook het belang van het lokale gefundeerd. Dat heeft naar ons idee mogelijk zijn uitwerking naar twee kanten: de gebrekkige aandacht voor geloofsontwikkeling en de matige waardering voor samenwerken met andere geloofsgemeenschappen. De gemeenschap als sociaal concept is heel belangrijk, maar de gemeenschap als leerplaats voor het persoonlijke geloof krijgt minder aandacht. Samenwerken wordt al snel getypeerd als een ondermijning of een bedreiging van de gemeenschap. De eerste neiging is toch problemen in eigen kring op te lossen.

Als u hier klikt kunt u het redactieschema voor 2017 van het parochieblad lezen. Daarop staan onder meer de inleverdata van kopij die voor een editie gelden.
Zoals u wellicht weet, kan via de website mail worden gestuurd naar een contactpersoon (lid pastoresteam, parochiebestuur, werkgroepen). Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden. 

Omdat de ontvangers van deze mail steeds meer last kregen van spam is de Captcha-functie ingebouwd. Dat is een code om zo veel als mogelijk spam te voorkomen.

ledenadministratieEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.

In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA. 

Inmiddels is bekend geworden dat de internetconsultatie heeft geleid tot het laten voortbestaan van SILA. Klik voor meer informatie op deze link.

U kunt uw mutaties via deze website blijven doorgeven. Het betreft een inschrijfformulier, een wijzigingsformulier en een afmeldformulier.U kunt de formulieren vinden op de startpagina aan de rechterzijde van het scherm.
© 3eenheidparochie 2012 - 2017          --- disclaimer --- ↑ Top