barmhartigheid vespersAan een verkozen paus die zijn ambt aanvaardt wordt gevraagd hoe hij voortaan wil heten. De keuze van een nieuwe naam geeft van meet af aan richting aan de weg waarlangs de nieuwe herder van de Rooms-Katholieke kerk 'zijn' volk wil leiden.

Onze huidige paus Franciscus verkoos als eerste in de kerkgeschiedenis een heilig verklaarde Middeleeuwse minderbroeder als zijn richtinggever: St Franciscus van Assisi. Hoe kwam hij daarbij?

“Toen de zaak voor mij een beetje gevaarlijk begon te worden, stelde hij (de franciscaanse kardinaal Claudio Hummus, JL) me op mijn gemak. Nadat de stemmen de twee derde meerderheid bereikten, was er het gebruikelijke applaus omdat de paus was verkozen. En hij gaf me een omhelzing en een kus en zei: “Vergeet de armen niet”. Die woorden kwamen tot mij: de armen, de armen. Toen dacht ik direct aan Franciscus van Assisi. Toen dacht ik aan alle oorlogen, terwijl de resterende stemmen werden geteld. Franciscus is de man van de vrede. Dat is hoe de naam in mijn hart op sprong: Franciscus van Assisi. Voor mij is hij de man van de armoede, de man van de vrede, de man die liefheeft en de schepping beschermt. Deze dagen hebben we geen hele goede relatie met de schepping, toch? Hij is de man die ons deze geest van vrede geeft, de arme man ... Wat zou ik graag een kerk willen die arm is en voor de armen!” (uit KNB 16 maart 2013)

Vorig jaar november sloten we het Heilig Jaar van de Barmhartigheid af. Een initiatief van onze Paus Franciscus die hiermee een duidelijk baken langs de weg die we moeten gaan heeft neergezet.

Op 4 oktober wordt elk jaar de zogenoemde transitie van de H. Franciscus gevierd, zijn overgang van het aardse naar het eeuwige leven.

De Gezongen Vespers van zaterdag 7 oktober zal in het teken staan van deze St. Franciscus met opnieuw 'barmhartigheid' als thema, want het 'doen van barmhartigheid' houdt nooit op.

In de Basiliek van de H. Nicolaas te IJsselstein. Aanvang 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Jan Lippus, zangleider
© 3eenheidparochie 2012 - 2017          --- disclaimer --- ↑ Top