levenvanwatkomtOp weg naar een gelovige toekomst

De Utrechtse theoloog Erik Borgman publiceerde dit voorjaar zijn nieuwste boek 'Leven van wat komt'. Uitgaande van uitgebreid onderzoek en vele gesprekken met vertegenwoordigers van allerlei maatschappelijke organisaties, werkt de lekendominicaan/hoogleraar publieke theologie aan de Universiteit van Tilburg daarin op 'schaamteloos katholieke' wijze een katholiek uitzicht op de samenleving uit.

Een uitzicht dat we, aldus Borgman, zijn kwijtgeraakt, maar dat we kunnen herontdekken, als we tenminste met een open, contemplatieve en hoopvolle blik durven te kijken. Door de huidige realiteit in heel zijn complexe veelzijdigheid te beschrijven, van de vluchtelingenproblematiek en de problemen in de zorg tot de Amerikaanse presidentscampagne en de pauselijke encycliek 'Laudato Si', probeert hij een katholieke toekomstvisie duidelijk te maken. De auteur biedt zijn lezers daartoe geen pasklaar programma, volgens hem hebben we immers niet zoveel grip op onze omgeving. Toch hoeven we niet bang te zijn, zegt Borgman, want juist in controleverlies dient zich werkelijke vernieuwing aan.

'Leven van wat komt' is geen gemakkelijke materie, maar wel een helder en goed geschreven boek dat interessante stof tot nadenken én tot bespreken biedt. De besturen van de H. Drie-eenheidparochie en de Parochiële Caritas organiseren daarom op 15 november, 13 december en 31 januari een bijeenkomst waarin Borgmans boek diepgaand zal worden besproken en onderzocht zal worden wat wij ermee kunnen voor onze eigen situatie. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het boek voor de eerste bijeenkomst gelezen hebben en ook bereid zijn een van de drie gespreksavonden mee voor te bereiden. Gedacht wordt aan mensen die werken in instituten die ooit christelijk waren, zoals zorg, politiek en onderwijs, Borgmans eerste lezersdoelgroep, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

De groepsgrootte is beperkt: minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers.
Voor wie wil bestaat de mogelijkheid om tussentijds bij elkaar te komen voor verdere verdieping of om nog verder door te praten.
Op de bijeenkomsten zal Gerard Rouwhorst, emeritus hoogleraar liturgiewetenschap aan de Universiteit van Tilburg, als gespreksleider fungeren.

Opgave en meer informatie bij Armand Höppener via e-mail of telefonisch 06 - 51 58 70 91 of (030) 605 12 60. Hij vormt samen met Hans Oldenhof en Joke van Wijk de voorbereidingscommissie. De deelname aan de lees-/gespreksgroep is gratis.
© 3eenheidparochie 2012 - 2017          --- disclaimer --- ↑ Top