Het rond 1350 gemaakte Mariabeeld in de O.L.V. ten Hemelopneming kerk te Renkum (Dorpsstraat 1, parochie Z. Titus Brandsma) wordt al vele eeuwen vereerd. Na de Reformatie in 1580 kwam het beeld in Utrecht terecht; in 1928 kwam het weer thuis in de RK kerk OLV ten Hemelopneming in Renkum. Die terugkeer werd aanleiding voor jaarlijkse bedevaarten. Zo staat ook in 2018 weer een aantal bedevaarten op het programma.

Op de avond van 17 maart 2018 komen vele bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam. Voor of na de Omgang wonen zij de eucharistievieringen bij in een van de zeven kerken in de binnenstad.
De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de oude kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: Het Mirakel van Amsterdam. Vanaf 1881 gebeurt dat door een nachtelijke omgang in stilte, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur. 

‘Tot in het Groene Hart geraakt’groenehart

Vastenactie organiseert dit jaar voor de achtste keer een driedaagse pelgrimstocht. Deelnemers wandelen op 22, 23 en 24 maart in het gebied tussen Woerden, Bodegraven en Noorden onder het motto: ‘Tot in het Groene Hart geraakt’. Doel van de pelgrimage is niet alleen een bezinning op zichzelf en de eigen levensstijl, maar ook om geld in te zamelen voor het centrale Vastenactieproject in Zambia.

“Onderweg houden we halt voor momenten van bezinning. Voor onszelf, voor onze tochtgenoten, voor medemensen in Zambia of elders in de wereld, voor Gods Schepping. En natuurlijk draagt deze wandel-driedaagse ook bij aan een gezellige en waardevolle ontmoeting tussen mensen,” zo laat Vastenactie weten.

Ik heb beloofd dat u in het nieuwe jaar 2018 veel meer te weten komt over Caritas. Wat tot nu toe veelal achter de schermen gebeurde mag best wat meer gezien worden. Want er wordt heel veel en heel goed werk gedaan. Deze keer vertel ik iets over de structuur: hoe is Caritas georganiseerd.

vastenactieHet is bij Vastenactie mogelijk om drie jaar lang voor ‘eigen’ projecten te werken, dus om een project in te dienen van een organisatie waar je als parochie vertrouwen in hebt. Zo hebben wij een goed contact opgebouwd met een stichting die werkt vanuit IJsselstein: Dara (zie www.dara-europe.nl).
Deze stichting, door katholieke en protestantse jongeren opgezet, zet zich in voor de bewoners van Andong, een arme wijk buiten Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja. Het project voor 2018 is gericht op beter onderwijs voor de kinderen. Vastenactie heeft dit project goedgekeurd. 

Pastor Hans Oldenhof

Lourdes logo
Het is in Lourdes aan de oever van de Gave dat Maria 18 keer aan de molenaarsdochter Bernadette Soubirous verscheen. De Dame verzocht Bernadette om een kapel te laten bouwen en zo geschiede. 
De crypte werd in 1866 voltooid en sindsdien bezoeken jaarlijks miljoenen mensen de Franse bedevaartplaats in de Pyreneeën.

Samen met het Aartsbisdom Utrecht op bedevaart. Dicht bij Maria. Ieder jaar bezoeken vanuit de VNB duizenden mensen, met hun eigen verhaal en met hun eigen rugzak. Lourdes is voor hen meer de plek waar we als groep de bedevaart maken, verhalen delen en samen zijn. Naast zorgen is er weer plaats voor een lach.

© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- disclaimer --- ↑ Top