cordaidOp 4 februari wordt er in de hele parochie gecollecteerd voor de organisatie Mensen in Nood, een onderdeel van Cordaid. Deze katholieke organisatie steunt projecten voor noodhulp in tal van landen. Een voorbeeld: de gaarkeuken in Aleppo, Syrië. De oorlog in dat land duurt al zes jaar. Voedsel is voor mensen in de verwoeste stad Aleppo schaars of onbetaalbaar geworden.

In stedelijke gebieden, zoals Aleppo, is de strijd om voedsel en inkomen groter dan op het platteland. Bijna alle groenten, bonen en peulvruchten komen van het platteland. Om ze de stad in te krijgen betalen leveranciers torenhoge bedragen bij de checkpoints. Om met de crisis om te gaan, eten families nog maar één maaltijd per dag, nemen gevaarlijke baantjes aan en sturen zelfs hun kinderen de straat op om te bedelen of kinderarbeid te verrichten.

Om iets van dit lijden te verlichten, financiert Cordaid een gaarkeuken midden in Aleppo waar zo’n 8000 warme maaltijden per dag worden bereid. Het voedsel gaat naar stadsbewoners die het extra zwaar hebben: ontheemden, weduwen, mensen met een handicap en kroostrijke gezinnen, om ondervoeding en de hongerdood voor te zijn. Zie verder op de website www.cordaid.org/nl/thema/noodhulp.

U kunt een gift overmaken op NL88INGB0000000667 t.n.v. Cordaid Mensen in Nood.

Hans Oldenhof

menseninnood
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- disclaimer --- ↑ Top