R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Wat is er nu cowgezelliger en ontspannender dan lekker zingen? Meer dan 1,3 miljoen Nederlanders zingen individueel of in koorverband. Een leuke laagdrempelige manier om te ontspannen en samen muziek te maken. Met het nieuwe jaar in het zicht is dit misschien wel de tijd om een goed voornemen waar te maken. Kom je meezingen?

Het Christelijk Oratoriumkoor Woerden houdt op 9 en 16 januari 2019 open repetitieavonden. Je bent dan welkom om, geheel vrijblijvend, met ons mee te zingen en te ervaren hoe leuk het kan zijn om samen te zingen. Jong, wat ouder, het maakt niet uit. Als je maar zin hebt in zingen.

kerstconcert cgkharmelen2018

De kaarten kosten € 7,50. Deze zijn verkrijgbaar bij de koorleden en voorafgaande aan het concert in de kerk.
gezinsvieringkerstOp maandagavond 24 december is er in de Bavo-kerk een kerstviering, waarin we gaan luisteren naar het kerstverhaal en liederen gaan zingen met De Bavonootjes. We hopen dat jij er ook bij bent!

De viering begint om 19.00 uur en is speciaal voor gezinnen met kinderen op de basisschool.

Er is deze viering geen communie. Daarvoor bent u van harte welkom in de nachtmis van 22.00 uur.

Tot dan,

De werkgroep Gezinsvieringen,
Michelle van der Linden
vitaliteit1De werkgroep vitaliteit Harmelen komt met enige regelmaat bij elkaar nadat vanuit de parochie gevraagd is mee te doen met het vitaliteitprogramma. Alle geloofgemeenschappen zijn uitgenodigd om na te denken over hoe vitaal en krachtig de eigen geloofgemeenschap is. En wat de toekomstige mogelijkheden zijn.

Begin dit jaar was in Nieuwegein de start voor het vervolg van de vitaliteitbijeenkomst georganiseerd voor alle geloofgemeenschappen. Na afloop is gevraagd om met een betrokken groep uit Harmelen samen met drie andere geloofgemeenschappen deel te nemen aan een weekend bijeenkomst. Samen met verschillende mensen stil staan bij wat er speelt in de eigen geloofsgemeenschap, wat zijn de sterke punten, wat zijn de knelpunten. Wat brengt de toekomst van de eigen geloofgemeenschap? Daar met elkaar over bezig werkt inspirerend.

vrijwilligerbavoTer versterking van de werkgroep Gezinsviering zijn we op zoek naar een vrijwilliger.

We hebben zo’n 5 tot 6 gezinsvieringen per jaar. De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van deze vieringen door het samenstellen van de tekst voor het boekje (o.a. de lezing).
Hiervoor hebben we zo’n 5 à 6 voorbereidingsavonden per jaar.

De werkgroepleden gaan roulerend voor in de gezinsvieringen als lector. De nieuwe vrijwilliger mag dit doen, maar hoeft dit niet. Als je liever achter de schermen meehelpt is dat ook prima.

Wil je meer informatie, stuur dan een mailtje aan Bernadette Kok, Michelle van der Linden of Maryse Versteeg.

Wat is een maatschappelijke stage?

Tijdens MaS (maatschappelijke stage) maken jongeren kennis met vrijwilligerswerk. Zij zullen ervaren dat belangeloos de handen uit de mouwen steken voor een ander belangrijk is en voldoening geeft. Bovendien komen zij op een natuurlijke manier in contact met verschillende mensen en leeftijdsgroepen. Door het doen van vrijwilligerswerk leren jongeren de samenleving beter kennen en kijken ze achteraf vaak anders naar de wereld om hen heen .

Ondanks afschaffing van de verplichte maatschappelijke stage, blijft MaS een vast onderdeel in het onderwijsprogramma van de Woerdense scholen Kalsbeek College en Minkema College. Beide scholen vinden het immers belangrijk dat leerlingen ook buiten school aan hun ontwikkeling blijven werken. Dit komt van de site van de maatschappelijke stage Woerden.

Zondagmiddag 16 december is er in de Bavo-kerk een Kerstsamenzang met een afwisselend programma.
Naast medewerking van de Bavonootjes, het B®avissimokoor en het St. Caeciliakoor kunt u ook genieten van de muzikale ondersteuning van het harmonieorkest De Bazuin uit De Meern.
Elk koor zingt twee liederen uit het eigen repertoire en worden er gezamenlijk bekende kerstliederen gezongen.

wapenaartsbisdomIn het Prinsenhuis te Wijk bij Duurstede (Klooster Leuterstraat 35) worden vier bezinningsavonden ‘Op weg naar Kerst’ georganiseerd, afwisselend begeleid door pastoor F. Hogenelst en de pastoraal werkers Ed van de Moosdijk en Laura de Vries van de parochie Paus Johannes XXIII.

Ze volgen Jozef en Maria op hun reis naar Bethlehem. Deze avonden zijn los te volgen of als serie en zijn gratis toegankelijk. Het programma biedt achtergrondinformatie, ontmoetingen en persoonlijke ervaringen met God. Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur).

Data: woensdagen 28 november en 5, 12 en 19 december.
Aanmelding bij: Laura de Vries, pastoraal werker, e-mail klik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Meer informatie: www.pj23.nl of telefoon (0343) 57 69 46.

Traject 2019 van start

ikbenbijjeOp woensdag 12 december j.l. is de voorlichtingsavond geweest voor de ouders van de eerste communicantjes.

Hierbij is gesproken wat de ouders beweegt om de kinderen hun eerste communie te laten doen.
Verschillende redenen kwamen de langs: van ouders die het belangrijk vinden om de christelijke waarden en normen mee te geven aan hun kind, tot kinderen die zelf enthousiast zijn om hun eerste communie te mogen doen.

Daarnaast zijn herinneringen opgehaald van hun eigen 1e H. Communie. Het verschil in tijd, dat toen eigenlijk iedereen in de klas de eerste communie deed, en wat jongere ouders dat er reeds een beperktere groep de eerste communie heeft gedaan. Daarnaast zijn er ook ouders die op latere leeftijd katholiek zijn geworden. Een mooie avond waarin de diversiteit in geloofsbeleving een extra dimensie bracht.

Besproken is dat de kinderen aan de hand van het werkboek ‘Ik ben bij je’, handvatten krijgen wat het geloof betekent. Ook op de scholen wordt aandacht besteed aan de 1e communie. Zo zal er ook een rondleiding in de kerk gegeven worden aan alle kinderen in groep 4.

kindjewiegenOp eerste kerstdag is er van 12.30 uur tot 13.00 uur bijzondere aandacht voor de allerkleinsten van 0-4 jaar, het zogeheten ‘kindje wiegen’.

In een gemoedelijke en ongedwongen sfeer wordt het kerstverhaal voorgelezen en beeldend uitgelegd aan de kinderen met behulp van een (speelgoed) kerststal. De kinderen mogen actief meedoen met het kerstverhaal en met het meezingen van vele kerstliedjes. Ook de wat oudere kinderen mogen hieraan meedoen.
En uiteraard zijn ouders, opa’s en oma’s van harte welkom om dit schouwspel te zien. Voorafgaand en na afloop van het kindje wiegen is er gelegenheid om naar de grote kerststal te kijken.

Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

amnestyinternationalSchrijfactie Write for rights

Rond 10 december gaat de jaarlijkse brievenschrijfactie ter wereld weer van start.

We schrijven massaal voor mensen die groot onrecht is aangedaan.

In voorgaande jaren hadden onze acties veel effect. Al vele dappere activisten voor wie wij schreven kwamen vrij. Help jij dit jaar ook mee onrecht te bestrijden?

In de Mariakapel liggen de brieven.

MOV
solidaridadHoudt u ook zo van chocolade? De meeste mensen vinden het heerlijk, daarom stijgt de vraag naar cacao explosief.

Cacaoboeren in Ghana werken keihard om ons van chocola te voorzien.

Maar de cacaoproductie loopt terug en veel boeren leven in bittere armoede. Om te zorgen dat deze en volgende generaties kunnen blijven genieten van chocolade, werkt Solidaridad samen met jonge cacaoboeren aan een duurzame toekomst.

Zondag 16 december is de 2e collecte voor Solidaridad

Uw gift is welkom op NL45 RABO 0129911151 t.n.v. Solidaridad Utrecht
kerststalAl ruim drie decennia wordt in december in de Sint Ansfriduskerk in Amersfoort de Internationale Kerststallenexpositie georganiseerd. Deze kerk is gebouwd in neogotische stijl en geeft daardoor de tentoonstelling een bijzondere sfeer. Mede daarom bezoeken vele mensen uit heel Nederland jaarlijks deze expositie.

De tentoonstelling wordt gehouden van vrijdag 7 t/m zondag 16 december 2018. Gedurende deze periode zijn ongeveer 250 kerststallen en kerstgroepen te zien uit meer dan 60 landen. In de weekenden en in de avonduren zorgen diverse koren voor een gevarieerde vocale omlijsting van deze expositie. De totale netto opbrengst van de tentoonstelling gaat elk jaar naar een goed doel. In 2018 is dat een project van de Stichting Happy Holiday om in 2019 twee maal een vakantieweek te organiseren voor ernstig zieke kinderen en hun gezin.

Plannen voor het opnieuw inrichten van de tuin en de bestrating

Nu de aannemer klaar is met de restauratie van de kerk zien we dat de bestrating en de tuin een opknapbeurt nodig hebben. Ook kunnen we de entree van de kerk verbeteren, in het bijzonder door een inloop te maken met minder opstapjes, zodat een rolstoelvriendelijke toegang ontstaat. Dat betekent dat de bestrating omhoog gehaald moet worden en op een juiste manier gelijkmatig afloopt naar de straat. Bij uitvaarten is de ingang van de kerk royaler bereikbaar voor de rouwstoet en is er ruimte om voor de overledene een waardig uitgeleide te scheppen.

kalender2019De nieuwe Gerarduskalender voor volgend jaar, uitgebracht door het klooster in Wittem - pleisterplaats voor de ziel -, kan weer worden besteld voor € 7,25 bij Mieke Mentz.

Als u haar een belletje geeft (0348) 44 64 16, komt het goed.

pastoorVdrVegt Dsc 2647Onder de titel Vegtpraat brengt pastoor Van der Vegt u op de hoogte over wat hem bezig houdt.

De laatst verschenen editie kunt u lezen als u hier klikt.

jubileumkrantHet eeuwfeest van onze H. Bavo-kerk is gevierd. We kijken terug op een zeer geslaagde periode.

Eén van de activiteiten was het laten verschijnen van een jubileumkrant, die inmiddels 4x is verschenen. De krant is huis-aan-huis in Harmelen verspreid. In editie 4 wordt u speciale aandacht gevraagd voor het adopteren van een glas-in-loodraam. Bij de afsluiting van de restauratieperiode werd editie 5 verspreid.
Als u op onderstaande link drukt, kunt u de verschenen edities nog eens bekijken.

Editie 1: september 2016
Editie 2: 09-02-2017
Editie 3: 01-06-2017
Editie 4: 28-09-2017
Editie 5: september 2018

Hieronder staan links naar wetenswaardigheden. De datum vòòr het onderwerp is de datum van plaatsing van de link. Is er achter een onderwerp een datum ingevuld, dan vindt op die datum de genoemde activiteit plaats.

23-11-2018 Lessons and Carols (23 december)
22-11-2018 IJsselstein bij nacht (27 december)
31-10-2018 Thee met een Thema (6, 13 en 20 december)Achter het woonzorgcentrum Gaza aan de Schoollaan bevindt zich de RK Begraafplaats, behorende bij de parochie van de H. Bavo, Harmelen.
De H. Bavo-parochie bestaat vanaf 28 mei 2010 niet meer omdat op die datum het Aartsbisdom Utrecht het oprichtingsdecreet voor de nieuwe parochie H. Drie-eenheid heeft getekend. Daarvan maakt de Bavo-geloofsgemeenschap deel uit.

De begraafplaats is gesloten: er wordt niet meer begraven.

TarievenAls u hier klikt, kunt u de tarieven lezen zoals die gelden vanaf 1 januari 2018.
avgHet zal u niet ontgaan zijn, dat op 25 mei 2018 de nieuwe privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is geworden.

Onlangs is op de website een privacy verklaring voor de gehele parochie opgenomen: klik hier.

In de nieuwe wetgeving worden eisen gesteld aan de manier waarop persoonsgegevens op onze Bavo-website zichtbaar zijn. Zo mogen namen, e-mailadressen en telefoonnummers niet zonder toestemming worden opgenomen in de database. 

Inmiddels zijn alle contactpersonen, die in de parochiedatabase staan, (sommigen meer dan 2x!) via e-mail benaderd om conform de nieuwe privacy wetgeving toestemming te geven voor opneming van naam, e-mailadres (niet zichtbaar voor anderen!) en telefoonnummer in de database van onze Bavo-geloofsgemeenschap.

Degenen, die nog niet hebben gereageerd, zijn van de website verwijderd.

gastenboekAls u op het plaatje klikt kunt u in het gastenboek van de Bavo-gemeenschap kijken.

U kunt niet alleen de geplaatste berichten lezen, u kunt ook een bericht achterlaten.
Onze gemeenschap beschikt over een kleine bibliotheek. 

Op het gebied van catechese, diaconie, liturgie en gemeenschapsopbouw zijn er verschillende boeken, brochures en/of tijdschriften te vinden. Er is vooral een rijke verzameling aan bijbelboeken voor jonge kinderen. Bovendien is er veel informatie vanuit het bisdom. Alle boeken kunnen geleend worden.

De bibliotheek is gehuisvest in de serre van de Bavohof en is toegankelijk tijdens de openingsuren van het secretariaat en voor werkgroepen tijdens hun bijeenkomsten.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top