R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Een veilig thuis voor kinderen in Cambodja

eigendoel2
Andong is een dorp met circa 6.000 inwoners vlakbij de hoofdstad van Cambodja, Phnom Phen. Vanwege nieuwbouw werden zij verdreven vanuit Phnom Phen naar Andong. Door de sociale situatie en leefomstandigheden in het dorp groeien de kinderen in een onveilige omgeving op.
Tot begin 2016 woonden de families in Andong in bouwvallige armoedige hutjes. Vanaf 2017 bouwt de overheid er kleine stenen huisjes die zij kaal opleveren. Ondanks de verbetering blijft de sociale situatie zorgelijk. Veel volwassenen zijn werkeloos en verslaafd aan gokken, alcohol en/of drugs. Tevens is er geregeld sprake van huiselijk geweld.

Een veilig thuis voor kinderen door ondersteuning van families in nood, dat is ons doel. Tijdens de Vastenactie is op zondag de 2e collecte voor Cambodja.

De spaardoosjes van de kinderen kunnen ingeleverd worden op de scholen en onder de Gezinsviering van 14 april wordt tijdens de collecte deze opbrengst aangeboden.

Welkom ook is uw gift op IBAN: NL 21 INGB 000 000 5850 o.v.v. projectnummer 401254.

eigendoel1
KevelaerDe Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer organiseert op woensdag 28 en donderdag 29 augustus 2019 een bedevaart naar Kevelaer. Deze “bedevaart voor jong en oud sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de Moeder Gods wordt vereerd als ‘Troosteres van de bedroefden’. Een plaats ook om verdriet en verlies bij Maria neer te leggen,” aldus de organisatie.

Er zijn opstapplaatsen in diverse plaatsen rondom Utrecht. Het gezamenlijk vertrek van de bussen is woensdag 28 augustus rond 8.00 uur. De kosten bedragen € 50,- per persoon. Hierin zijn niet begrepen de verblijfskosten in Kevelaer.

vastentijd

Tijdens de vastentijd wordt op woensdagen een meditatieviering gehouden in onze Bavo-kerk.
Alle vieringen beginnen om 9.00 uur, de eerste is op woensdag 13 maart.

Na afloop van deze viering drinken we gezamenlijk koffie/thee in de Bavohof.
Wees welkom!
wapenaartsbisdomHet rond 1350 gemaakte Mariabeeld in de O.L.V. ten Hemelopneming kerk te Renkum (Dorpsstraat 1, parochie Z. Titus Brandsma) wordt al vele eeuwen vereerd. Na de Reformatie in 1580 kwam het beeld in Utrecht terecht; in 1928 kwam het weer thuis in de RK kerk OLV ten Hemelopneming in Renkum. Die terugkeer werd aanleiding voor jaarlijkse bedevaarten. Zo organiseert de werkgroep Bedevaarten van de parochie Z. Titus Brandsma (waartoe Renkum behoort) ook in 2019 weer een aantal bedevaarten.

Wandelen over waterwapenaartsbisdom

De jaarlijkse Vastenactie-pelgrimstocht is inmiddels een traditie. Dit jaar staat deze 3-daagse pelgrimage voor de negende keer op het programma: op 11, 12 en 13 april wandelen de deelnemers rondom Weesp.

"We pelgrimeren ter bezinning op onszelf en onze levensstijl, maar ook om geld bij elkaar te brengen voor de projecten van Vastenactie. De pelgrimstocht 2019 wordt georganiseerd door de MOV-groep van de Parochie van Levend Water Weesp, Muiden en Muiderberg in samenwerking met Vastenactie", aldus de organisatie van deze sponsortocht.

carnavalsmis2019Op zondag 17 februari wordt om 10.00 uur in de Bavokerk de zogenaamde carnavalsmis gehouden. De viering trekt ieder jaar veel mensen naar de kerk.

De Prinsen en Prinsessen van de Kwakbollen, de Bavoschool en de Notenbalk zijn daarbij met hun gevolg eregasten. Dit jaar luidt het thema van deze bijzondere kerkviering 'Zalig en zot'. Met een knipoog verwijst dit naar het evangelie van deze zondag: dat gaat over de zaligsprekingen. 

Diaken Frank van Rooijen is voorganger in de woord- en communieviering, waaraan de Bavonootjes en het Bravissimokoor hun muzikale medewerking geven.
Nieuw is dat dit jaar de muziek wordt verzorgd door feestband De Bazuin.

uitnodiging24 2 2019YouCat Bios    WJD Panama en Panama@home reunie

Graag nodigen we jullie uit voor een mooie zondagmiddag film. En we zijn natuurlijk benieuwd hoe de deelnemers aan de WJD in Panama en WJD@Home op Ameland deze dagen hebben beleefd. Dus kom!

Wanneer?
zondag 24 februari 2019 (10.30-19.00 uur)

Programma
10.30 uur: Eucharistieviering Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36, Utrecht)
12.30 uur: Middagprogramma Ariënsinstituut (Keistraat 9, Utrecht)

Neem zelf je lunch mee? Voor drinken wordt gezorgd.
Reisverhalen over de WJD door deelnemers.

15.00 uur: Start film

We sluiten af met een eenvoudige maaltijd.

Aanmelden via e-mail of via Facebook Jong Aartsbisdom. Kosten € 5,- p.p.

kindopschoot1Op 24 maart 2019 om 11.30 uur is er een Kind-op-schootviering in onze Bavo-kerk. Daarvoor is een speciale uitnodiging gemaakt: klik hier.

Als u nieuwsgierig bent naar deze vorm van vieren, klik dan op het plaatje.

Op 26 mei 2019 is er nog een Kind-op-schootviering.
wapenaartsbisdomGa op 10 (Tweede Pinksterdag) en 11 juni 2019 mee op busbedevaart met het Aartsbisdom Utrecht naar Echternach in Luxemburg! Daar wordt elk jaar bij het graf van Sint Willibrord (+739), de eerste aartsbisschop van Utrecht en de apostel van Nederland, de beroemde ‘Springprocessie’ gehouden. “Daaraan gaan we met onze groep deelnemen. We verblijven in hotel Koch-Schilt in Irrel, vlakbij Echternach,” aldus vicaris Cornelissen, die de reisleiding en de pastorale begeleiding van deze korte pelgrimage zal verzorgen.

kathedralekoorutrechtIn 2019 is het jubileum van 150 jaar koormuziek in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht. In deze stad werd in 1869 het koor Sint Gregorius Magnus opgericht om de erediensten in de kathedraal muzikaal op niveau vorm te geven. “Passende scholing van nieuwe zangers kreeg daarom vanaf het begin bijzondere aandacht,” vertelt dirigent Gerard Beemster.

Het Kathedrale Koor telt ongeveer 80 vaste zangers, met zo’n 25 middelbare scholieren en 40 kinderen uit groep 7 & 8 van de Kathedrale Koorschool. Ook heeft het koor geschoolde projectzangers die regelmatig meezingen. De Koorschool biedt muzikale en vocale vorming in brede zin met extra uren koorvorming en repertoirestudie door de dirigent van het Kathedrale Koor.

Omdat het koor met zijn liturgische taak alleen kerkgangers bereikt, wil het Kathedrale Koor in zijn jubileumjaar de verbinding aangaan met inwoners en bezoekers van Utrecht. Daartoe is een gevarieerd programma samengesteld, met als motto ‘een Cadeau aan de Stad’. “We treden op diverse plaatsen op, met repertoire van vroeger en nu, werelds en kerkelijk, voor jong en oud, samen met Utrechtse culturele organisaties,” aldus Beemster.

Voor het jubileumprogramma klik hier.

Meer informatie: www.kathedralekoorutrecht.nl.
stilleomgangSinds 1881 wordt in Amsterdam jaarlijks de Stille Omgang georganiseerd. Ca. 10.000 pelgrims – waaronder veel jongeren – lopen tijdens een nacht in maart in de stilte door het centrum van de stad. 

Deze tocht is het vervolg van een tot 1578 gehouden processie, die haar ontstaan ontleent aan het 'Mirake' in het jaar 1345.

De Stille Omgang wordt dit jaar gehouden in de nacht van 16 op 17 maart a.s. 

Het vertrek per bus is ongeveer 22.45 uur vanaf het ING-kantoor aan de Oranjelaan te De Meern. De buskosten bedragen € 6,-- per persoon. Gaarne betalen vόόr het instappen.

De intentie voor dit jaar is:

'Vreugde is het onfeilbare teken van de aanwezigheid van God'

Na afloop is er gezamenlijk koffie drinken. Om 03.30 uur zullen wij weer uit Amsterdam vertrekken, waarna we om ongeveer 04.30 uur in De Meern terug zijn. Vervoer van en naar De Meern wordt onderling geregeld.

Opgeven gaarne voor 11 maart bij Hennie Derks, Beatrixlaan 30, Harmelen, tel. (0348) 44 14 31.

kinderkopjesmaken4e les

Zondag 10 februari hebben wij onze vierde EHC-les gehad. Hierin werd het verhaal van Zacheüs verteld en hebben we met hulp van een moeder de kinderkopjes gemaakt.
Ook hebben we het gehad over dopen: welke kleren had je aan? wie hield je vast?

Op zondag 17 maart gaan de kinderen zich voorstellen in de kerk, dit vinden ze best wel spannend.

Ook gaan we het nog hebben over Pasen en Hemelvaart. En diaken Frank komt nog langs voor de broodmaaltijd.

We krijgen het nog erg druk, maar wel gezellig.

Groeten,

Maryse, Annette, Brigitta en Manon
Werkgroep EHC

Traject 2019 van start

ikbenbijjeOp woensdag 12 december j.l. is de voorlichtingsavond geweest voor de ouders van de eerste communicantjes.

Hierbij is gesproken wat de ouders beweegt om de kinderen hun eerste communie te laten doen.
Verschillende redenen kwamen de langs: van ouders die het belangrijk vinden om de christelijke waarden en normen mee te geven aan hun kind, tot kinderen die zelf enthousiast zijn om hun eerste communie te mogen doen.

Daarnaast zijn herinneringen opgehaald van hun eigen 1e H. Communie. Het verschil in tijd, dat toen eigenlijk iedereen in de klas de eerste communie deed, en wat jongere ouders dat er reeds een beperktere groep de eerste communie heeft gedaan. Daarnaast zijn er ook ouders die op latere leeftijd katholiek zijn geworden. Een mooie avond waarin de diversiteit in geloofsbeleving een extra dimensie bracht.

Besproken is dat de kinderen aan de hand van het werkboek ‘Ik ben bij je’, handvatten krijgen wat het geloof betekent. Ook op de scholen wordt aandacht besteed aan de 1e communie. Zo zal er ook een rondleiding in de kerk gegeven worden aan alle kinderen in groep 4.

pastoorVdrVegt Dsc 2647Onder de titel Vegtpraat brengt pastoor Van der Vegt u op de hoogte over wat hem bezig houdt.

De laatst verschenen editie kunt u lezen als u hier klikt.

jubileumkrantHet eeuwfeest van onze H. Bavo-kerk is gevierd. We kijken terug op een zeer geslaagde periode.

Eén van de activiteiten was het laten verschijnen van een jubileumkrant, die inmiddels 4x is verschenen. De krant is huis-aan-huis in Harmelen verspreid. In editie 4 wordt u speciale aandacht gevraagd voor het adopteren van een glas-in-loodraam. Bij de afsluiting van de restauratieperiode werd editie 5 verspreid.
Als u op onderstaande link drukt, kunt u de verschenen edities nog eens bekijken.

Editie 1: september 2016
Editie 2: 09-02-2017
Editie 3: 01-06-2017
Editie 4: 28-09-2017
Editie 5: september 2018

Achter het woonzorgcentrum Gaza aan de Schoollaan bevindt zich de RK Begraafplaats, behorende bij de parochie van de H. Bavo, Harmelen.
De H. Bavo-parochie bestaat vanaf 28 mei 2010 niet meer omdat op die datum het Aartsbisdom Utrecht het oprichtingsdecreet voor de nieuwe parochie H. Drie-eenheid heeft getekend. Daarvan maakt de Bavo-geloofsgemeenschap deel uit.

De begraafplaats is gesloten: er wordt niet meer begraven.

TarievenAls u hier klikt, kunt u de tarieven lezen zoals die gelden vanaf 1 januari 2018.

avgHet zal u niet ontgaan zijn, dat op 25 mei 2018 de nieuwe privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is geworden.

In de nieuwe wetgeving worden eisen gesteld aan de manier waarop persoonsgegevens op onze Bavo-website zichtbaar zijn. Zo mogen namen, e-mailadressen en telefoonnummers niet zonder toestemming worden opgenomen in de database. 

Zoals u weet wordt uw privacy binnen onze parochie/in onze geloofsgemeenschap gewaarborgd. Er wordt uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan.
Er is wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevens-bescherming).

Deze AVG-regels zijn nu zichtbaar op de website op de laatste regel van iedere pagina.
gastenboekAls u op het plaatje klikt kunt u in het gastenboek van de Bavo-gemeenschap kijken.

U kunt niet alleen de geplaatste berichten lezen, u kunt ook een bericht achterlaten.
Onze gemeenschap beschikt over een kleine bibliotheek. 

Op het gebied van catechese, diaconie, liturgie en gemeenschapsopbouw zijn er verschillende boeken, brochures en/of tijdschriften te vinden. Er is vooral een rijke verzameling aan bijbelboeken voor jonge kinderen. Bovendien is er veel informatie vanuit het bisdom. Alle boeken kunnen geleend worden.

De bibliotheek is gehuisvest in de serre van de Bavohof en is toegankelijk tijdens de openingsuren van het secretariaat en voor werkgroepen tijdens hun bijeenkomsten.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top