R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Wat is een maatschappelijke stage?

Tijdens MaS (maatschappelijke stage) maken jongeren kennis met vrijwilligerswerk. Zij zullen ervaren dat belangeloos de handen uit de mouwen steken voor een ander belangrijk is en voldoening geeft. Bovendien komen zij op een natuurlijke manier in contact met verschillende mensen en leeftijdsgroepen. Door het doen van vrijwilligerswerk leren jongeren de samenleving beter kennen en kijken ze achteraf vaak anders naar de wereld om hen heen .

Ondanks afschaffing van de verplichte maatschappelijke stage, blijft MaS een vast onderdeel in het onderwijsprogramma van de Woerdense scholen Kalsbeek College en Minkema College. Beide scholen vinden het immers belangrijk dat leerlingen ook buiten school aan hun ontwikkeling blijven werken. Dit komt van de site van de maatschappelijke stage Woerden.

Dmaatschappelijke stagee afgelopen jaren hebben al verschillende meisjes en jongens stage gelopen bij de Bavo-geloofsgemeenschap. De algemene ervaring van de stagiaires is positief en er is een stuk bewustwording van “wat er allemaal gebeurt bij de kerk”.

De stagiaires geven zich rechtstreeks op bij mij, de stagebegeleider of zij doen het via de site van de MaS, waar wij met onze geloofsgemeenschap op staan als stageaanbieder.

Als de vraag binnenkomt bij mij of iemand stage kan lopen bij de geloofsgemeenschap heb ik een gesprek met de stagiaire en leg daarin uit waar en met wie zij mee kunnen lopen, aan welke activiteiten zij mee kunnen doen.
Ik overleg met de desbetreffende vrijwilligers of dat het ook mogelijk is. Dat is tot nu toe nooit geen probleem geweest.
Ook wordt er gesproken over wat er van hen wordt verwacht, een bepaalde inzet, op tijd zijn, afspraken nakomen etc.

Van school uit krijgen de stagiaires een formulier mee, een overeenkomst die getekend wordt door de school, de ouders en door mij als vertegenwoordiger van de geloofsgemeenschap, de stageaanbieder. Gemiddeld moeten zij 30 uur stage lopen, sommigen doen dat volledig bij ons, anderen doen het gedeeltelijk bij ons en hebben dan ook nog een ander stageadres. Na afloop van de stage wordt er een evaluatieformulier ingevuld, dat op school ingeleverd moet worden om aan te geven dat de stage goed verlopen is.

Mijn ervaring bij het begeleiden van de stagiaires is heel positief. Het is fijn om met jonge mensen zo samen te werken die belangstellend zijn en bereid zijn zich op deze manier in te zetten.

Op dit moment zijn er twee stagiaires die stage bij ons lopen. Dat zijn Emma en Thomas. Zij hebben zelf een stukje geschreven om zich aan u voor te stellen.

Marrie de Bree

Emma Koopman

Ik ben Emma Koopman, ik zit op het Kalsbeek college Schilderspark in klas 3 Havo. Ik mag dit jaar een maatschappelijke stage lopen waarbij ik 30 uur vrijwilligerswerk doe.
Mijn broer Tom heeft bij de Bavo-kerk in Harmelen stage gelopen en omdat hij het heel leerzaam vond zou ik dat ook graag doen.
Ik wil deze stage heel graag doen omdat ik een goede inzet heb en het heel leuk vind om met mensen te zijn en het leuk vind om nieuwe dingen te leren.

Thomas van der Lindenthomas

Hallo ik ben Thomas van der Linden, ik ben 15 jaar en woon hier in Harmelen. Ik zit op het Minkema college in Woerden in het vierde jaar van de havo. In het vierde jaar moet je een maatschappelijke stage lopen van 30 uur, ik heb hiervoor gekozen om het bij de Bavo-kerk te doen. Ik heb dit adres gekozen omdat ik hier zelf ook ben gedoopt en mijn communie en vormsel heb gedaan. Tijdens mijn maatschappelijke stage doe ik klusjes zoals kerstfolders rondbrengen en met de koster mee lopen. Ik hoop hier veel te leren en nieuwe contacten op te doen.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top