R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

stilleomgangSinds 1881 wordt in Amsterdam jaarlijks de Stille Omgang georganiseerd. Ca. 10.000 pelgrims – waaronder veel jongeren – lopen tijdens een nacht in maart in de stilte door het centrum van de stad. 

Deze tocht is het vervolg van een tot 1578 gehouden processie, die haar ontstaan ontleent aan het 'Mirake' in het jaar 1345.

De Stille Omgang wordt dit jaar gehouden in de nacht van 16 op 17 maart a.s. 

Het vertrek per bus is ongeveer 22.45 uur vanaf het ING-kantoor aan de Oranjelaan te De Meern. De buskosten bedragen € 6,-- per persoon. Gaarne betalen vόόr het instappen.

De intentie voor dit jaar is:

'Vreugde is het onfeilbare teken van de aanwezigheid van God'

Na afloop is er gezamenlijk koffie drinken. Om 03.30 uur zullen wij weer uit Amsterdam vertrekken, waarna we om ongeveer 04.30 uur in De Meern terug zijn. Vervoer van en naar De Meern wordt onderling geregeld.

Opgeven gaarne voor 11 maart bij Hennie Derks, Beatrixlaan 30, Harmelen, tel. (0348) 44 14 31.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top