parochieraadDe zomer is altijd een mooi moment om zo halverwege het kalenderjaar even een korte terugblik te doen. Opvallend dit eerste halfjaar van 2017 zijn de vele benoemingen in parochiebestuur en kerkcommissies van geloofsgemeenschappen.
Goed om even met waardering bij stil te staan en daarop aansluitend ook terug te blikken op formele contactmomenten tussen bestuur en commissies in het voorjaar van 2017.

Benoemingen Parochiebestuur
Dick van den Bosch is per 1 januari 2017 door het Bisdom herbenoemd als bestuurslid met als speciale taak Bouwzaken. Armand Höppener is met ingang van dezelfde datum benoemd als algemeen bestuurslid en Gerard Jacobs is per 1 april 2017 benoemd als penningmeester. Samen met Peter van Houtert (communicatie), Tonnie van Wiggen-Valkenburg (secretaris), Jan Vlaar (vice-voorzitter) en pastoor Van der Vegt (voorzitter) vormen zij het parochiebestuur van de H. Drie-eenheid.

Benoemingen Kerkcommissies
Het parochiebestuur benoemt de leden van de kerkcommissies. Voorzitters en penningmeesters hebben op voordracht van de kerkcommissies een gesprek met leden van het parochiebestuur. Betrokkenen dienen een VOG te overleggen. Voor benoeming van secretarissen is voordracht vanuit de desbetreffende kerkcommissies voldoende voor benoeming door het parochiebestuur.

In de parochie H. Drie-eenheid mochten we als parochiebestuur in 2017 een groot aantal nieuwe leden benoemen in kerkcommissies. Soms ging het om verandering van rol (bijvoorbeeld de ontvlechting van de Tabor-kerken te Nieuwegein betekent een andere verantwoordelijkheid van de leden van de commissies en een rechtstreekse lijn naar het parochiebestuur), vaak werden ‘nieuwe’ mensen bereid gevonden zich direct in te gaan zetten voor de ‘eigen’ geloofsgemeenschap en de parochie H. Drie-eenheid in het algemeen.
Een korte opsomming:
  • H. Bavo te Harmelen: Gerard Kooijman (voorzitter)
  • H. Barbara te Nieuwegein: Ad Driessen (voorzitter), Johan Olthof (penningmeester)
  • Emmaus te Nieuwegein: Hans Huitema (voorzitter), John Drijfholt (penningmeester)
  • H. Nicolaas te Nieuwegein: Willem Masseur (voorzitter), Jan Thiers (penningmeester)
  • H. Nicolaas Basiliek te IJsselstein: Robert Gerritse (penningmeester).

Bezoeken aan de Kerkcommissies
Een vertegenwoordiging uit het parochiebestuur brengt tweemaal per jaar een bezoek aan een vergadering van de kerkcommissies; logischerwijs heten deze bijeenkomsten voorjaarsbezoeken en najaarsbezoeken. Doel van de bezoeken is met de individuele kerkcommissies te bespreken wat er speelt in een geloofsgemeenschap. Ook in het voorjaar 2017 heeft iedere kerkcommissie de vraag gehad: 'Wat willen jullie op de agenda zetten?' Tal van onderwerpen passeerden vervolgens de revue.

Parochieraad
Ook tweemaal per jaar vergaderen parochiebestuur en leden pastoraal team met de voorzitters van de kerkcommissies en pastoraatgroepen. Bij roulatie wordt dan een bezoek gebracht aan één van de geloofsgemeenschappen. Op 31 mei 2017 was Harmelen de gastheer en op 21 november 2017 wordt de parochieraad ontvangen in Montfoort.


Vitaliteitsbijeenkomst
Op uitnodiging van het parochiebestuur zijn op 17 juni 2017 vertegenwoordigers van de verschillende geloofsgemeenschappen naar Nieuwegein gekomen om onder leiding van Marion Korenromp en Henk Brussel terug te blikken op de gehouden vitaliteitsbijeenkomsten per geloofsgemeenschap en al een doorkijk te doen naar de toekomst.

Namens het parochiebestuur,

Tonnie van Wiggen-Valkenburg
secretaris

© 3eenheidparochie 2012 - 2017          --- disclaimer --- ↑ Top