Wie ben jij? Wat is je maatschappelijke betrokkenheid? En wat doet het ertoe dat je gelovig bent?wjd2019

Met die vragen schetste Astrid Bakker de inhoudelijke insteek (‘Discover your identity’) van de komende Wereldjongerendagen (WJD) in januari 2019 in Panama. Deze zal worden verbonden met het voorbeeld van Maria. Want het thema dat paus Franciscus koos voor deze WJD is: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord’ (Lucas 1,38). Bakker is lid van het WJD-kernteam. Ze leidde onlangs een bijeenkomst waarin dit kernteam met diverse partners sprak. Onder andere de TST (Tilburg University – School of Catholic Theology) schoof aan, en was ook gastheer voor deze ontmoeting in Utrecht.

Het kernteam is in gesprek met partners voor de inhoudelijke ontwikkeling van een aantal programma’s (streams) en voor de werving van deelnemers. Die werving richt zich op de jongeren die in parochies in beeld zijn, op studerende jongeren en op jongeren werkzaam in bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg. In Utrecht spraken het kernteam en de partners over de opzet van de streams en de verbinding met het internationale Maria-thema.

Aan deze bijeenkomst nam ook Bob Wegkamp deel. Hij is op 1 januari 2018 gestart bij Jong Katholiek als projectleider voor de komende WJD en zal zich onder meer bezighouden met de werving, reisorganisatie en het opzetten van het Nederlandse programma voor de WJD. “Ik hoop dat jongeren die meegaan dezelfde ervaring opdoen als die ik zelf had tijdens de Wereldjongerendagen,” vertelt hij. Wegkamp zet zich sinds jaar en dag zowel vrijwillig als betaald in voor het katholieke jongerenwerk binnen de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Ook bij Radio Maria is hij een bekende stem, onder andere bij het jongerenprogramma ‘Maandagavond Live’ dat hij presenteerde.

Meer informatie en aanmelden voor de WJD-reis: www.vnb.nl, reisnummer PA 1901.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- disclaimer --- ↑ Top