Overweging bij Ezechiël 33, 7-9 en Matteüs 18, 15-20

“Als de zondaar niet wil luisteren, niet naar jou en ook niet naar de hele gemeenschap, dan mag je hem buitengooien”; dat staat er zo ongeveer bij Matteüs. Het komt ons nogal cru over denk ik. Wij houden niet zo van buitensluiten. We zijn blij met iedereen die mee wil doen met onze kerk. Het is zelfs zo dat deze tekst in het evangelie van Matteüs wat uit de toon lijkt te vallen. Want daar is steeds sprake van een barmhartige God, en van vergeving. En dat Jezus vaak juist de omgang zocht met tollenaars en zondaars. Dat hij zei: “Ik ben gekomen om te redden wie verloren was” en “Wie zonder zonde is werpe de eerste steen” en “oordeel niet, of je zult zelf geoordeeld worden”. En dan hier in deze zo juridisch klinkende tekst ineens zo’n strenge Jezus? In een commentaar dat ik las wordt gezegd: lees de tekst niet als een protocol, als een procedure. Tegenwoordig wordt je doodgegooid met procedures. Maar zo is de Bijbeltekst niet bedoeld. Het gaat er de eerste christengemeenschap om dat degene die onrecht is aangedaan gehoord wordt. De inzet is: het herstel van de relatie. Daar moet binnen de gemeenschap alles voor uit de kast gehaald worden.

Bij Jezus Sirach 27, 30-28,7 en Matteüs 18, 21-35

Af en toe kom ik in de Penitentiaire Inrichting ofwel de gevangenis van Nieuwegein. Bisschop Punt zegende daar jaren geleden het gerenoveerde stiltecentrum in, waar elke zaterdag- en zondagmorgen twee drukbezochte kerkdiensten zijn. Voor die inzegening was er een wijwaterkwast nodig. Die bracht is dus mee van de Nicolaaskerk. Een van de gevangenispastores zei in een toespraak dat er nergens zoveel gebeden wordt als juist in de bajes. Met sommige gevangenen krijgen ze geen enkel contact. Het gaat dan om mensen die de misdaad pleegden uit pure berekening. Ze maakten een afweging tussen risico’s en mogelijk resultaat. Ze werden gepakt en bestraft, maar ze zullen zo weer in de fout gaan. Het is voor hen een manier van leven geworden. Het komt voor dat ook zo iemand een andere weg inslaat. Ik bezoek regelmatig iemand die me ooit gezegd heeft dat hij een strafblad heeft van hier tot Tokyo. Maar hij houdt zich nu in, stelt andere prioriteiten. Morele steun daarbij is erg welkom. Daarom bezoek ik hem. Samen met zijn vrouw stelt hij zijn leven nu in dienst van hun zoon die door een ongeluk ernstig gehandicapt is geraakt.

© 3eenheidparochie 2012 - 2017          --- disclaimer --- ↑ Top